Utvecklingsprogram

Öppna programÖppna utvecklingsprogram  

 

Bra företagsledning handlar om kunskap, förmåga och vision – men också om sinne för verkligheten.
Därför är tillämplighet något av det viktigaste för våra utvecklingsprogram.

 

Den viktigaste upplevelsen av en högre utbildning är de människor man möter och de bärande idéer man får pröva.

Våra utvecklingsprogram baseras lika mycket på forskningens senaste rön som på företagares och konsulters praktiska erfarenhet av hur man utvecklar och förändrar en verksamhet. Det du lär dig hos oss ska kunna användas och ge resultat. Det gäller både ledarskap, marknad och ekonomi. Det unika med våra program är att du får pröva kunskaperna i verkligheten under programmets gång.

Bärande idéer

Vilka bärande idéer formar våra utvecklingsprogram?

  • De ska bidra till att man som chef och ledare blir konsekvent och trygg och konsekvent i sitt beslutsfattande.
  • De ska ge högre kvalitet i företagets ledningsgrupper avseende helhetsorientering, samspel, kommunikation, analys och beslutsfattande.
  • De ska hjälpa deltagarna att lösa problem och skapa utvecklingsvägar på ett logiskt och övertygande sätt.
  • Pedagogiken ska vara sådan att man blir intresserad och engagerad, att man upplever sammanhang och en röd tråd.
  • Drivkraften ska komma från utbildningsledare – men processen bygger också i hög grad på deltagares engagemang och samspel.
  • Deltagare ska lämna våra program med en bredd av verktyg, checklistor och modeller att använda i det egna arbetet.
  • Genom det gemensamma arbetet under programmen skapas förtroende mellan deltagarna – vår ambition är att detta bygger ett nätverk av kompetens för fortsatt idéutbyte och problemlösning.

 

”Inom Nordic School of Management vill vi präglas av nyfikenhet, ansvar och generositet – det är i den andan vi erbjuder Competence for Growth!”

 

 Nyfiken på att veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Joakim Samuelsson
 070-730 10 59
 joakim@nsm.se

Daniel Bergqvist
 073-626 81 14
 daniel@nsm.se