Vår CSR

NSMs Corporate Social Responsibility

Inom NSM vill vi präglas av nyfikenhet, ansvar och generositet.  Därför känns det självklart att som företag använda det vi är bra på för att möta behov i samhället, både lokalt och globalt. Vi avsätter alltså en del av vår tid och en del av vårt överskott för att stödja företagsutbildningar för unga entreprenörstalanger – både i Sverige och i utvecklingsländer.