Referenser

Referenser

Vi på Nordic School of Management har under många år hjälpt både ledare och företag att utvecklas och växa. Det händer ofta att vi får beröm för vårt arbete – här kan du läsa vad några
av våra kunder som vi jobbat med under 2016 tycker om vårt samarbete.

 

Sysarb_logo

effectsoft_logo

arbetshälsan


 

kommunlogotyp_färg_17mm_1200dpi

 

Academedia

Örebro folkhögskola logo

Bra och begagnat logo


 

Sysarb – tillväxtresa med anpassat utvecklingsprogram och chefsstöd

“Inom Sysarb hjälper vi årligen över 150 företag att säkerställa jämställda löner och professionell lönebildning för 400 000 anställda runt om i landet.

När vi nu bestämt oss för att växa i ett högre tempo har vi valt NSM som en central del i vår tillväxtmotor. Vi visste att kompetensen för tillväxtarbete fanns i kärnan av NSM.

Tillsammans bygger vi nu vidare på vår säljorganisation, där nyrekrytering och anpassad utbildning utgör grundbultar. Insatsen av NSM inleddes med en process av varumärkesutveckling, med en tydlig närhet till våra anställdas egen kompetens och känsla för företaget. Ett nyutvecklat moodboard blev en riktig aha-upplevelse för hela vår grupp.

Vi är mycket nöjda med det vi ser hända just nu, och vi ser fram emot ett fortsatt smart samarbete.”
Daniel Edenholm, vd Sysarb Group AB

Tillbaka upp


 

Effectsoft – tillväxtresa med företagsanpassat utvecklingsprogram

”Vi upplever NSM som en genuint professionell partner i vår tillväxtresa.

Vi hade bra idéer att utgå från, men genom kontakten med NSM insåg vi potentialen av tillväxt för vårt bolag. På ett unikt sätt är man mån om helheten av vår utveckling – vår varumärkesutveckling, vår lönsamhet och välmåendet hos våra medarbetare.

Johan Falkenberg, vd Effectsoft

Tillbaka upp


 

Arbetshälsa – chefsstöd och coachning

“Arbetshälsa är specialister på kriser och fungerar som rådgivare inom HR-support, omställning och beroendeproblematik.

Vi vet att NSM har genuin erfarenhet av förändringsprocesser och chefsstöd. Därför anlitar vi dem i våra uppdrag för större internationella koncerner. Såväl chefer som tjänstemän har under en längre tid gett mycket positiv feedback avseende NSMs framtoning och kompetens. Vi ser därför en stor potential i ett utökat samarbete.”

Peter Norburg, vd Arbetshälsa

Tillbaka upp


 

Arris och HR-nätverk – kompetensutveckling i CSR och ledarskap

”Vi på Arris i Linköping utvecklar och marknadsför lösningar för det uppkopplade hemmet. För idéutbyte i en bredd av HR-frågor tillhör vi ett växande HR-nätverk i Östergötland. Nätverket erbjuder kompetensutveckling genom nära möten – möten med företagsledare som har en känsla för trender inom företagande och rekrytering.

Vi känner till den erfarenhet som NSM har och därför inbjöd vi dem att leda ett seminarium med temat ”CSR – hur blir det mer än prat?” Det blev en annorlunda förmiddag. Samtalen om drivkrafter och nästa generations ledare ville inte riktigt ta slut.

Vi söker nu ett fördjupat samarbete med NSM – och vi ser fram emot fler tankeväckande föreläsningar.”
Carina Berglund, HR Manager Arris

Tillbaka upp


 

Affärshögskolan, AcadeMedia – föreläsningar för företagssäljare

”Som platschef på Affärshögskolan i Örebro anlitade jag NSM under en av de viktiga delkurserna av utbildningen Marknadsinriktad Företagssäljare – Personligt ledarskap. Vi fick snabbt positiva signaler från kursdeltagare, de noterade att föreläsaren undervisade utifrån en bred professionell erfarenhet. Konkreta råd och praktiska övningar blandades med humor och värme.

Insatsen från NSM renderade det högsta medeltalet bland alla de kursutvärderingar jag såg under min tid på Affärshögskolan.”
Jenny Baly, platschef SFI Academedia, tidigare Affärshögskolan i Örebro

Tillbaka upp


 

Bra och Begagnat – seminarier och chefsstöd för butiksutveckling

”Jag gillar den kombination av värme och professionalism som NSM står för. Inför seminarier fick vi som butiksföreståndare konkreta uppgifter att jobba med. Det gjorde att samtalet blev kul och jordnära. Att vara mer modig i vår marknadsföring – det är något jag plockat upp av medarbetare inom NSM för flera år sedan – och det har faktiskt påverkat vår tillväxt mycket positivt. Genom chefsstödet har jag dessutom fått hjälp att upptäcka nya sidor hos mig själv.”
Stefan Axelsson, butikschef Bra och Begagnat Norrköping, Söderköping och Finspång

Tillbaka upp


 

Örebro Folkhögskola – föreläsningar och chefsstöd i HR-frågor

”Vår verksamhet är bred och utvecklas hela tiden, men i alla utbildningar vill vi lyfta fram vikten ledarskap och entreprenörskap. Vi vill också att varje föreläsare ska fungera som goda förebilder genom sin egen erfarenhet.

Det är därför vi gärna anlitar NSM. Vanligen riktar sig NSM mot tillväxtföretag och dess ledare, men hos oss möter man en yngre publik för att utbilda i just ledarskap och entreprenörskap. Det känns helt rätt, och vi ser hur deltagare inspireras och får praktiska verktyg. Dessutom har de som driver NSM länge fungerat som bollplank i vår verksamhetsutveckling – och under senare tid har vi med ett goda resultat anlitat NSM för rådgivning i komplexa HR-frågor.
Peter Hovlund, rektor Örebro Folkhögskola

Tillbaka upp


 

Örebro Kommun – specialisthandledning av personalgrupper

NSM ger handledning till personalgrupper inom Örebro kommun för personal som möter människor i behov av särskilt stöd. Handledningen genomförs med specialistkompetens utifrån ett funktionshinderperspektiv.

“Vi är stolta leverantörer av denna tjänst då vet att varje relation av coachning bygger på förtroende. Ärligt talat är vi nog lite extra stolta över just detta uppdrag som ger oss en så tydlig möjlighet att vara positivt samhällspåverkande.”
Joakim Samuelsson, vd Nordic School of Management

Tillbaka upp